Psykoterapi, Handledning, Utbildning

Psykoterapi


Psykisk ohälsa eller psykiska besvär kan yttra sig på olika sätt. Oftast är man medveten om sina problem men ändå känner sig främmande för sina symtom. Skälet till det är att man inte alltid är medveten om orsaken till sina handlingar eller att kunna hantera sina besvär på ett mindre destruktivt sätt. Psykoterapi är ett effektivt sätt att förstå, bearbeta och hantera de återkommande psykiska besvären.

Jag har en bredd erfarenhet av att bedriva psykoterapi med inriktning på Kognitiv beteendeterapi (KBT) samt Psykodynamisk psykoterapi (PDT). Använder psykoterapimetoder såsom Dialektiskt Beteendeterapi (DBT), Interpersonell psykoterapi (IPT), Mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBD), Korttidsterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Prolonged Exposure therapy (PE- traumabehandling). Mångårig arbetserfarenhet inom psykiatrin, framförallt med unga vuxna och vuxna med bland annat:


 • Ångestsyndrom
 • Trauma, Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Neuropsykiatriska svårigheter (Autism, ADHD, Asperger mm.)
 • Depression
 • Bipolär sjukdom
 • Utmattningssyndrom
 • Nedvärderande tankar
 • Relationsproblem
 • Sexuell funktionsstörning
 • Ätstörning (lätt)
 • Personlighetsstörning (bl. a. Borderline)
 • Beroendeproblematik
 • Aggressivitet och relationsproblem