Psykoterapi, Handledning, Utbildning

Metodutveckling


Ibland behöver en verksamhet förändra/utveckla sina metoder och arbetssätt som är
anpassade till målgruppen eller beställarnas krav. Detta genomför vi i nära samarbete
med verksamhetschefen på följande sätt:
Analys av:

 • befintliga arbetsmetoderna,
 • kommunikationen inom verksamheten,
 • ledarskapet,
 • tysta kunskaper hos medarbetarna, traditionen, mm.

 • Efter en sådan analys som bedrivs av erfarna konsulter sammanställer vi resultaten och
  kommer därefter med förslag om på vilket sätt man kan genomföra en sådan
  förändring/metodutveckling/utbildning eller fortbildning.
  För att genomföra arbetet använder vi metoder som är anpassade till verksamhetens
  arbetssätt, personalsammansättning mm. Sista delen i arbetet består av uppföljning
  av dessa insatser efter ca 6 månader.

  Ett exempel:
  Ett utredningshem behöver ett nytt bedömningsinstrument för att dels förfina och
  fördjupa sig i senaste forskningsrön och dels för att teamen inom organisationen riktar
  sina insatser åt samma håll. Detta kan bland annat ske i form av föreläsningar, Work
  shop, grupparbete, rollspel, videoinspelningar, teambildning mm. som skräddasydds efter
  personalens sammansättning, utbildningsnivå, verksamhetens historia och
  arbetssätt, personalens tysta kunskap inom området, ledningsfunktioner, ledarskapet
  etc. I detta arbetssätt ingår också uppföljningsarbete ca 6 månader efter dessa insatser.