Psykoterapi, Handledning, Utbildning


Iradj Nikban


Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare
Medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen (SPAF), European Psychoanalytical
Federation (EFP) och International Psychoanalytical Association (IPA).
Jag har tagit examen i psykologi vid Stockholms universitet och senare har jag fortbildat
mig i kliniskt behandlingsarbete med spädbarn, barn och ungdomar samt vuxna vid
Svenska Psykoanalytiska Föreningen, Ericastiftelsen, Anna Freud Centre (London) och
Centre Alfred Binet (Paris).

Psykologisk- och psykoterapeutisk behandling

Mitt psykologiska och psykoterapeutiska arbete både inom Stockholms Läns Landsting
(SLL) och i privat regi, sträcker sig till början av 90-talet. Har arbetat inom flertal
verksamheter enligt nedanstående:

 • Allmän psykiatri, vuxna
 • Socialpsykiatri, vuxna
 • Narkomanvården, vuxna
 • Miljöterapeutiska verksamheter för barn och ungdomar med Autism, Asperger och ADHD
 • Psykosteam: insatser riktat mot unga vuxna och vuxna
 • Spädbarnsverksamheter
 • Barn och ungdomar med flerfunktionshinder
 • Förskoleverksamheter

Handledning

Som handledare har jag arbetat inom följande verksamheter sedan 90-talets mitt:

 • Förskoleverksamheter i Stockholm
 • Behandlingsverksamheter för barn med Autism, ADHD och Asperger
 • Personal på träfflokaler och boende för patienter med psykiatriska diagnoser
 • Psykiatrisk intensiv vård (PIVA), flera avdelningar i Stockholm
 • Socialpsykiatri, flera verksamheter i Stockholm
 • Verksamheter inom äldreomsorg
 • Verksamheter som tar emot "Ensamkommande flyktingbarn"
 • Socialtjänstens beroende mottagningar
 • Rättspsykiatri