Psykoterapi, Handledning, Utbildning


Iradj Nikban


Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare och forskare

Jag har tagit examen i psykologi vid Stockholms universitet och senare har jag fortbildat mig i kliniskt behandlingsarbete med barn, ungdomar, unga vuxna samt vuxna vid Ericastiftelsen, Anna Freud Centre (London) och Centre Alfred Binet (Paris).


Psykologisk- och psykoterapeutisk behandling


Mitt psykologiska och psykoterapeutiska arbete både inom Stockholms Läns Landsting (SLL) och i privat regi, sträcker sig till början av 90-talet. Har arbetat inom flertal verksamheter enligt nedanstående:
 • Allmän psykiatri, vuxna
 • Socialpsykiatri, vuxna
 • Beroendemottagningar, vuxna
 • Miljöterapeutiska verksamheter för barn och ungdomar med AST (Autism, Asperger och ADHD)
 • Psykosmottagningar för förstagångs insjuknade unga vuxna och vuxna i psykos
 • Spädbarnsverksamheter
 • Barn och ungdomar med flerfunktionshinder
 • Förskoleverksamheter

Handledning


Jag har bl. a. handlett personal inom följande verksamheter sedan 90-talets mitt:
 • Socialpsykiatri
 • Beroendeverksamheter
 • Allmän- och akut psykiatri
 • Kriminalvården
 • Rättspsykiatri
 • SIS-hem
 • Utredningshem, neuropsykiatri
 • Behandlingsverksamheter för barn och ungdomar med Autism, ADHD och Asperger
 • Psykiatrisk intensiv vård (PIVA)
 • Verksamheter inom äldreomsorg
 • Verksamheter som tar emot "Ensamkommande flyktingbarn"
 • Socialtjänsten