Psykoterapi, Handledning, Utbildning

Handledning
Handledning med yrkesverksamma är en förändringsprocess med syfte att ta tillvara
och utveckla gruppens/individens samlade kompetens. De stödjande och förklarande
funktionerna leder till ökad reflekterande förmåga hos den/de handledda.
Genom ett kontinuerligt och strukturellt arbete mellan handledare och de handledda ger
grupphandledningen mening, förståelse och växande på olika plan.